03-5043836
פיגומים וחבלים עבודות בגובה וניקוי חלונות בסנפלינג

מאמרים

הבטחת בטיחות בגובה

הבטחת בטיחות בגובה

אם עבודתך כרוכה בגבהים, בין אם במגזר הבנייה או התעשייה ובין אם באמצעות השכרת חומרים ופיגומים, יש חשיבות מכרעת להיות בקיאים בחוקי העבודה בגובה. על פי תקנות הבטיחות שנקבעו בשנת 2007, עבודה בגובה מוגדרת ככל משימה, לרבות גישה למקום עבודה, בו עלול העובד ליפול לעומק העולה על שני מטרים. זה כולל תרחישים שונים, לרבות עבודה מעל משטחים ללא גידור סטנדרטי, הישענות מעבר לגדרות או מעקות קיימים ומשימות המבוצעות מבמות הרמה, סלים, פיגומים ממוכנים או פיגומים זקופים.

יצירת סביבת עבודה בטוחה בגובה

בטיחות בעבודה, במיוחד בגובה, דורשת אמצעים ועזרים יסודיים למזעור הסיכונים. היבט מהותי אחד הוא השימוש בשלטי אזהרה בסביבות עבודה בגובה. שלטים אלו לא רק מסמנים אזורים בעייתיים אלא גם מפנים את תשומת לב העובדים לנוהלי בטיחות רלוונטיים.

כבלי סנפלינג הם מרכיב מכריע נוסף, אבטחת העובדים מפני נפילות ומאפשרת עבודות סנפלינג בטוחה במסגרת תפקידם. כבלים אלה צריכים להיות מחוברים לנקודות עיגון בטיחות העומדות בדרישות החוק לבטיחות.

הכשרה לעבודה בגובה: דרישה משפטית

כל עובד העוסק בעבודה בגובה מחויב על פי חוק לעבור הכשרה באמצעות קורס עבודה בגובה ייעודי. קורס זה הינו תנאי מוקדם לקבלת אישור עבודה בגובה ממשרד העבודה. ההכשרה מקיפה היבטים תיאורטיים וכוללת סימולציות מעשיות בתחום.

חשוב לציין, אישור עבודה בגובה של משרד העבודה צריך להתחדש מעת לעת, והעובדים חייבים לעבור השתלמויות לעדכון הידע שלהם. ההשתתפות בקורסי עבודה בגובה מוגבלת לאנשים בני שמונה עשרה ומעלה בעלי כושר רפואי.

בטיחות כמציל חיים: הקפדה על נהלים

האקסיומה ש"בטיחות מצילה חיים" אינה קלישאה גרידא; יש לו משמעות עמוקה, במיוחד כאשר עובדים בגובה. בשנים האחרונות תקריות טרגיות כתוצאה מעבודה לא בטוחה בגובה גבו את חייהם של עובדים רבים בישראל. יישום נהלי בטיחות הוא בעל חשיבות עליונה בהפחתת מגמה מצערת זו.

כיום, גם בשירותי השכרת פיגומים לפרויקטים של בניה, חובה לוודא שהפיגום עומד בנהלים ובסטנדרטים.

חברות השכרת פיגומים אחראיות לספק ציוד בהתאם לתקנים הרלוונטיים, בעל יכולת לשאת עומסים משמעותיים ולשלב אמצעי הגנה מפני נפילות או החלקות. קבלנים המשתמשים בשירותי השכרת פיגומים חייבים לוודא שלעובדים בגובה יהיו תעודות עובד גובה תקפות.

הבנה ועמידה בתקנות אלו לא רק מבטיחות עמידה בחוק אלא, חשוב מכך, תורמת לסביבת עבודה בטוחה יותר, מניעת תאונות ושמירה על חייהם של עובדים העוסקים במשימות בגובה.

מאמרים נוספים